Als je iedere dag de zorg hebt voor iemand met een handicap of beperking, is het fijn als je af en toe de zorg uit handen kunt geven. Om eens andere dingen te doen of extra aandacht aan andere gezinsleden te besteden. Daarom is in 1994 Logeerkring Drenthe van start gegaan. Logeerkring Drenthe is een onderdeel van MEE Drenthe.

Logeerkring Drenthe is er voor iedereen, woonachtig in de provincie Drenthe, die extra zorg en aandacht nodig heeft. Dit kunnen mensen zijn met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte, moeilijk lerende kinderen, maar ook kinderen of volwassenen met ADHD, PDD-NOS of een andere, aan autisme verwante, stoornis.

Ga voor meer informatie naar de website van Logeerkring Drenthe