Vervangende zorg of respijtzorg houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Deze zorg kent vele vormen:

Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.

Ook kan er iemand bij uw naast thuis komen, als deze liever in zijn vertrouwde omgeving blijft.

De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger

Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.