Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een partner, familielid, vriend of kennis die hulp nodig heeft, een beperking heeft of langdurig ziek is. Dankzij mantelzorgers kunnen zij langer thuis blijven wonen. Veel mensen geven met plezier mantelzorg. Maar het kan ook heel zwaar zijn.

Voor alle vragen over mantelzorg kunt u terecht bij het Sociaal team.

Maatwerk voor wie ondersteuning nodig heeft én voor de mantelzorger
Mantelzorgers helpen met het verzorgen van mensen die lange tijd hulp nodig hebben. Het Sociaal team kan meedenken over de invulling van mantelzorg. Ook bekijkt het Sociaal team samen met u welke ondersteuning de mantelzorger zelf nodig heeft. Misschien houdt de mantelzorger het beter vol als hij of zij huishoudelijke hulp krijgt. Vaak is het prettig om contact te hebben met andere mantelzorgers. Of misschien kan er dagbesteding komen voor degene die zorg nodig heeft.

Meer informatie
Stichting Trias Welzijn verzorgt de mantelzorgondersteuning en coördineert de 'Vrijwillige Hulpdienst' voor de inwoners van de gemeente Tynaarlo. U kunt er terecht voor informatie, voorlichting en persoonlijk advies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.stichtingtrias.nl.

Mantelzorg en werk
De combinatie werk en mantelzorg is niet altijd even makkelijk. 40% van de werknemers met mantelzorgtaken voelt zich zwaar tot overbelast. Om dit te voorkomen is een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning belangrijk. Heeft u ondersteuning nodig of advies? Dan kunt u de Mantelzorglijn van Mezzo bellen: 0900 - 2020496 (€ 0,10 p/m). Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.werkenmantelzorg.nl