De bouw van mantelzorgwoningen wordt vergelijkbaar met een garage of een tuinhuis, waarvoor ook geen vergunning nodig is.

Wie als mantelzorger voor zijn bejaarde vader of moeder of andere hulpbehoevende een mantelzorgwoning in zijn tuin wil plaatsen, hoeft daar na 1 oktober geen vergunning meer voor aan te vragen. Hiermee wordt dit gelijk gesteld met een schuur of garage.

Wel is het de bedoeling dat het hier gaat om een voorziening voor hulpbehoevenden die vanuit de hoofdwoning mantelzorg krijgt en het hoeft hier niet speciaal te gaan om familie.

Er zal hiervoor een verkorte procedure gelden van hooguit 2 maanden. Overigens kunnen de gemeenten zelfstandig deze procedure versoepelen.