Iedereen die langdurig zorgt, bijvoorbeeld voor een zieke of gehandicapte moeder, kennis of buurman, is mantelzorger. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners of vrijwilligers, maar ze doen dat vanuit een persoonlijke band met degene voor wie ze zorgen.

Wat doet Mantelzorgondersteuning
De mantelzorgondersteuners geven informatie, voorlichting en persoonlijk advies. Er worden bovendien activiteiten en bijeenkomsten, bijvoorbeeld lotgenotencontacten en thema-avonden, georganiseerd. Daarnaast coördineren Mantelzorgondersteuning de Vrijwillige Hulpdienst en het Maatjesproject.

Persoonlijke begeleiding
Er kan bij u thuis een gesprek plaatsvinden om uw situatie te bespreken en te kijken welke hulp en steun u nodig heeft. De mantelzorgondersteuners kennen als geen ander het hulpaanbod in uw regio en zijn op de hoogte van de regelingen en mogelijkheden. Zij kunnen u helpen om hulp in te schakelen waar dat nodig is.

Trias Welzijn
Nieuwe Rijksweg 37
9481 AP Vries
Telefoon; 0592-338 938
mantelzorg@stichtingtrias.nl
www.stichtingtrias.nl