Er zijn ruim 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die jaarlijks mantelzorg verlenen (1 op de 3 volwassenen)
- 3.710.000 mantelzorgers geven langer dan 3 maanden hulp (langdurig)
- 730.000 mantelzorgers geven meer dan 8 uur per week hulp (intensief)
- 610.000 mantelzorgers geven zowel langdurig als intensief hulp
- 87% geniet van de leuke momenten van het zorgen
- 17% van de mantelzorgers ervaart dat de hulp teveel op zijn of haar schouders terecht komt.
- 10% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (400.000 mantelzorgers)
- 1 op de 6 mantelzorgers combineert zorgtaken met werk.
- Van de mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar heeft 83% werk.
- 11% van de werkende mantelzorgers moet dagelijks of wekelijks het werk onderbreken om hulp te kunnen bieden.
- Een kwart van alle jeugdigen van 12-15 jaar groeien op met ziekte en zorg in hun thuissituatie.

Bron: SCP “Informele hulp, wie doet er wat?”, 2015/Mezzo en AJN “Opgroeien met zorg”, 2010

Bent u mantelzorger? Laat het ons weten!

Zorgt u langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder? Dan bent u mantelzorger. In samenwerking met de gemeente proberen wij de mantelzorgers in de gemeente Tynaarlo zo goed mogelijk te registreren. Registratie leidt tot een beter zicht op het aantal mantelzorgers, verbetering van de informatie aan mantelzorgers en verwijzing naar andere organisaties. Ook kan het ondersteuningsaanbod in de gemeente beter worden afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. Het aantal overbelaste mantelzorgers bedraagt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (landelijk) nu al ruim 450.000. Door onvoldoende ondersteuning dreigt het aantal overbelaste mantelzorgers nog verder te groeien.

Ongemerkt kan de zorg voor iemand uit uw omgeving zo uitgebreid worden dat u zichzelf mantelzorger kunt noemen. U bent dan veel tijd kwijt met organiseren en zorgen. Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om ondersteuning te geven. Dit hoeft geen last te zijn, het is vaak ook heel waardevol. Maar u kunt vaak niet makkelijk van huis omdat uw naaste zich niet meer alleen redt. Of u wordt veel meer dan voorheen in beslag genomen door de dingen van alle dag. U bent er eigenlijk de hele dag mee bezig en u kunt het ook niet zomaar loslaten.

Stichting Trias (welzijn) biedt professionele mantelzorgondersteuning. Bij Trias kunt u terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun. Ook jonge mantelzorgers die thuis opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd of gehandicapt gezinslid kunnen bij ons terecht.

Maak gebruik van de informatie en ondersteuning. Laat het ons weten als u mantelzorger bent! U kunt bellen met Trias: 0592 – 338 938, of mail: mantelzorg@stichtingtrias.nl  Wij zijn er ook voor u.

Trias Welzijn
Nieuwe Rijksweg 37
9481 AP Vries
Telefoon; 0592-338 938
www.stichtingtrias.n